Cách xóa bộ nhớ đệm trên Windows và Macbook

Google Chrome và Cốc Cốc

Trên Windows và Linux, dùng một trong những cách sau:

 • Giữ phím Ctrl và nhấn phím F5.
 • Giữ phím ⇧ Shift và nhấn phím F5 .
 • Giữ phím Ctrl và nhấn phím R .
 • Giữ phím ⇧ Shift và nhấn phím R .
 • Giữ phím Ctrl và nhấn vào nút Tải lại trên thanh công cụ điều hướng.
 • Giữ phím ⇧ Shift và nhấn vào nút Tải lại trên thanh công cụ điều hướng

Trên macOS:

 • Giữ phím ⌘ Cmd và ⇧ Shift và nhấn nút R.
 • Giữ phím ⇧ Shift và nhấn vào nút Tải lại trên thanh công cụ điều hướng.
 • Giữ phím Ctrl và nhấn vào nút Tải lại trên thanh công cụ điều hướng.

Microsoft Edge

Trên Windows:

 • Giữ phím Ctrl và nhấn phím F5.

Internet Explorer

Dùng một trong những cách sau:

 • Giữ phím Ctrl và nhấn phím F5.
 • Giữ phím Ctrl và nhấn phím “Refresh” trên thanh công cụ.

Firefox và các trình duyệt liên quan

Những hướng dẫn này hoạt động cho Firefox, SeaMon, và các trình duyệt liên quan khác.

Trên Windows và Linux, Dùng một trong những cách sau:

 • Giữ 2 nút Ctrl và ⇧ Shift rồi nhấn R.
 • Giữ phím ⇧ Shift và nhấn nút Tải lại trên thanh điều hướng.
 • Giữ phím Ctrl và nhấn nút F5.

Trên Mac OS X, Dùng một trong những cách sau:

 • Giữ 2 nút ⌘ Cmd và ⇧ Shift rồi nhấn R.
 • Giữ phím ⇧ Shift và nhấn nút Reload (hoặc Tải lại) trên thanh điều hướng.

Safari

Dành cho phiên bản 4 trở lên:

 • Giữ phím ⇧ Shift rồi nhấn nút Reload.

Dành cho phiên bản 3 trở xuống:

 • Giữ phím ⌘ Cmd rồi nhấn R. Loại tải lại “thông thường” này thường sẽ xoá bộ nhớ đệm.

Lưu ý rằng Apple xác nhận việc nhấn vào nút thanh công cụ “Reload” có cùng tác dụng như ⌘ Cmd+R, nhưng điều này là không đúng sự thật; thường thì nút này sẽ không xoá bộ nhớ đệm.

Opera

Dùng một trong những cách sau:

 • Giữ phím Ctrl và nhấn nút F5.
 • Giữ phím ⇧ Shift và nhấn nút Reload (Tải lại) trên thanh điều hướng.
 • Giữ phím Ctrl và nhấn nút Reload trên thanh điều hướng.
 • Giữ phím ⇧ Shift và nhấn nút F5.

Konqueror

 • Nhấn F5 hoặc nhấp vào nút “Reload” trên thanh công cụ.